Boekfragment: Vrij van religie

Hoe kunnen we betere mensen worden? De Dalai Lama wil ons stimuleren onze fundamentele menselijke waarden te ontwikkelen. In Vrij van religie zet hij zijn visie openhartig uiteen.

Ik ben nu een oude man. In 1935 ben ik geboren in een klein dorpje in het noordoosten van Tibet. Als gevolg van omstandigheden buiten mijn controle heb ik het grootste deel van mijn volwassen leven als stateloos burger doorgebracht in India, dat vijftig jaar lang mijn tweede thuis is geweest. Ik maak vaak de grap dat ik de langst verblijvende gast in India ben. Net als andere mensen van mijn leeftijd ben ik getuige geweest van veel van de  dramatische gebeurtenissen die de wereld van vandaag gevormd hebben. Sinds het einde van de zestiger jaren heb ik veel gereisd en had de eer vele mensen te mogen ontmoeten van heel verschillende achtergronden: niet alleen  presidenten en premiers, koningen en koninginnen en leiders van alle grote religieuze tradities in de wereld, maar ook een groot aantal gewone mensen van alle geledingen van de maatschappij.
Terugkijkend op de laatste decennia zie ik veel dingen om me over te verheugen. Door vooruitgang in de medische wetenschap zijn veel dodelijke ziekten uitgeroeid. Miljoenen mensen zijn aan de armoede ontstegen en hebben toegang gekregen tot modern onderwijs en gezondheidszorg. We hebben een universele verklaring voor de rechten van de mens en het bewustzijn van het belang van dergelijke rechten is enorm gegroeid. Dit heeft tot gevolg gehad dat de idealen van vrijheid en democratie zich over de wereld hebben verspreid en er een toenemende erkenning is dat de mensheid een geheel vormt. Er is ook een groeiende bewustwording van het belang van een schoon milieu. Op  allerlei gebieden heeft er de laatste vijftig jaar veel progressie en positieve verandering plaatsgevonden.
Ondanks de enorme vooruitgang op zoveel gebied is er tegelijkertijd nog steeds groot lijden en staat de mensheid voor allerlei moeilijkheden en problemen. In de welvarende delen van de wereld genieten mensen een levensstijl met hoge consumptie, terwijl er ontelbare miljoenen zijn in wiens meest primaire behoeften niet voorzien wordt. Met het einde van de koude oorlog is de dreiging van een globale nucleaire vernietiging weliswaar afgenomen, maar vele mensen lijden nog dagelijks onder de tragiek van een oorlogssituatie. Ook bestaan er veel gebieden waar mensen een oplossing moeten vinden voor milieuproblematiek die een directe bedreiging vormt voor hun levensonderhoud. En  dan zijn er nog vele anderen die worstelen om hun hoofd boven water te houden in het licht van ongelijkheid, corruptie en onrechtvaardigheid. De problemen beperken zich geenszins tot de ontwikkelingslanden. Ook de rijke landen kennen veel moeilijkheden, waaronder wijdverspreide sociale problemen als alcoholisme, drugsgebruik, huiselijk geweld en gezinsontwrichting. Mensen maken zich zorgen om hun kinderen, over hun opleiding en wat de wereld voor hen in petto heeft. We moeten tegenwoordig ook onder ogen zien dat het menselijk handelen onze  planeet mogelijk onherstelbaar beschadigd heeft. Dit is een dreiging die weer meer angst oproept. En alle druk van het moderne leven brengt stress, zorgen, depressie en in toenemende mate ook eenzaamheid met zich mee. Als gevolg hiervan klagen de mensen overal waar ik kom. Ik merk zelfs dat ook ik af en toe klaag! Het is duidelijk dat er iets fundamenteels ontbreekt aan de manier waarop wij mensen de dingen aanpakken. Maar wat is het dat ons ontbeert? Het cruciale probleem is volgens mij dat we op alle mogelijke niveaus te veel aandacht schenken aan de externe, materiële aspecten van het leven, terwijl we de ethische kant van innerlijke morele waarden verwaarlozen.

dalai lama

Boekgegevens

Dalai Lama, Vrij van religie, vertaling: Bert van Baar, Uitgeverij Asoka, ISBN 978 90 567 0295 3 (€ 19,95)

Dit boekfragment verscheen eerder in de Boekenkrant, editie juni 2014.

Berichten gemaakt 5329

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven