De Verenig­ing voor Ned­er­landse Kerkgeschiede­nis presenteert bundel ‘Terug naar Gouda’

Op zater­dag 11 okto­ber viert de Verenig­ing voor Ned­er­landse Kerkgeschiede­nis (VNK) haar 25-jarig bestaan in de stad waar zij in 1989 werd opgericht: Gouda.Net als des­ti­jds wordt bij de organ­isatie nauw samengew­erkt met His­torische Verenig­ing die Goude. In de goede tra­di­tie van de VNK, maar ook in die van die Goude, voe­gen beide verenigin­gen met de bun­del TERUG NAAR GOUDA een num­mer toe aan hun indruk­wekkende uit­gaven­reeks.

Dit keer staat de vraag cen­traal wat het kerkhis­torisch onder­zoek in de afgelopen kwart eeuw aan nieuwe inzichten heeft opgeleverd, zowel wat betreft de Ned­er­landse kerkgeschiede­nis in het alge­meen, als wat betreft de kerkgeschiede­nis van de stad Gouda. Vooraanstaande auteurs als prof. dr. Koen Goudri­aaan, prof. dr. Mir­jam van Veen, prof.dr. Mir­jam de Baar, prof. dr. Jan Jacobs en prof.dr. Jan van Her­waar­den hebben een bij­drage geleverd voor dit boek, maar ‘ama­teurs’ in de goede zin van het woord, zoals mw. Hen­nie van Dolder-de Wit, Mar­i­anne van der Veer, Kees Plaizier en Marieke Abels. De ein­dredac­tie was in han­den van Paul Abels, Jan Jacobs en Mir­jam van Veen.

Van een bloeiend kloosterleven in de Middeleeuwen tot de eerste opvoering van The Passion, het spektakelstuk over de laatste uren van Jezus. In Gouda bestreden remonstranten en contraremonstranten elkaar ooit op leven en dood, er ontstond een Goudsche Catechismus en de scholengemeenschap De Driestar belichaamde er de herzuiling van reformatorisch Nederland in de twintigste eeuw.

Dat de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (vnk) in 1989 juist in Gouda werd opgericht, is geen toeval: ‘Gouda heeft het’. Dat blijkt uit dit jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vnk. Het bevat niet alleen een aantal boeiende studies over het kerkelijk leven in Gouda, maar gaat ook over wat er de voorbije vijfentwintig jaar is gebeurd op het terrein van de geschiedschrijving van religie, geloof en kerk in Nederland.

Terug naar Gouda
Paul Abels, Jan Jacobs, Mirjam van Veen
€28,50
9789021143729

www.vnkonline.nl

omslagje-718x1024

Founder
Berichten gemaakt 87

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven